Chính sách bán hàng

Tất cả các sản phẩm của Nguyên Phong trước khi chuyển giao đến khách hàng đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến quá trình sơ chế, đóng gói, vận chuyển. Các sản phẩm của công ty đều được truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo ATVSTP đối với người tiêu dùng.

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước khách hàng tất cả các sản phẩm mình bán ra, chịu mọi bồi thường thiệt hại (nếu có) của khách hàng về ATVSTP trong quá trình sử dụng sản phẩm được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận

Chat với Shop