Thực phẩm ăn liền

Trang

XX CP 250 g (Vealz )
GIÁ : 36.000 VNĐ
XX CP 500 g (Vealz 10c)
GIÁ : 60.000 VNĐ
XX Đức Việt 200g (Nhỏ)
GIÁ : 50.000 VNĐ
XX Đức Việt 200g (To)
GIÁ : 48.000 VNĐ
XX Đức Việt 500g (Nhỏ)
GIÁ : 101.000 VNĐ
XX Đức Việt 500g (To)
GIÁ : 107.000 VNĐ
Lạp xưởng Visan 200g
GIÁ : 57.000 VNĐ
Thịt dăm bông Vissan 200g
GIÁ : 65.000 VNĐ
Bánh bao chay 400g (Hộp 20c)
GIÁ : 25.000 VNĐ
Bánh bao thịt 50g
GIÁ : 5.000 VNĐ
Bánh bao thịt 2 trứng 150g
GIÁ : 12.000 VNĐ
Đậu hộp Hà Lan 450g
GIÁ : 13.100 VNĐ
Pate gan Hạ Long 100g
GIÁ : 42.000 VNĐ

Trang