Món Chiên, Rán

Trang

Trứng rán đúc thịt 3
GIÁ : 31.000 VNĐ
Trứng rán ngải cứu2
GIÁ : 23.000 VNĐ
Sườn rán ngũ vị
GIÁ : 117.000 VNĐ
Nem ốc2
GIÁ : 81.000 VNĐ
Nem rán1
GIÁ : 71.000 VNĐ
Khoai tây rán5
GIÁ : 12.000 VNĐ
Đậu phụ rán 1
GIÁ : 14.000 VNĐ
Đậu rán tẩm hành2
GIÁ : 20.000 VNĐ
Chả rán2
GIÁ : 63.000 VNĐ
Chim cút rán giòn2
GIÁ : 178.000 VNĐ
Cá rô phi rán giòn1
GIÁ : 76.000 VNĐ
Nem rán
GIÁ : 90.000 VNĐ
Ba chỉ quay giòn bì
GIÁ : 69.000 VNĐ
Ba chỉ nướng NCKD
GIÁ : 1 VNĐ
Ức gà xiên nướng 3
GIÁ : 72.000 VNĐ
Thịt nướng sa tế1
GIÁ : 72.000 VNĐ
Thịt xiên nướng 3 (2)
GIÁ : 83.000 VNĐ
Sườn nướng1
GIÁ : 117.000 VNĐ

Trang