Thịt Gà CN

Cánh gà
GIÁ : 93.000 VNĐ
Cánh gà giữa
GIÁ : 93.000 VNĐ
Đùi gà Góc 4
GIÁ : 75.000 VNĐ
Đùi tháo khớp
GIÁ : 88.000 VNĐ
Đùi tỏi cộc
GIÁ : 96.000 VNĐ
Gà CN (Bỏ Cổ, chân)
GIÁ : 71.000 VNĐ
Lòng gà
GIÁ : 8.600 VNĐ
Má đùi gà
GIÁ : 84.000 VNĐ
Mề gà
GIÁ : 60.000 VNĐ
Thịt đùi gà tháo khớp
GIÁ : 109.000 VNĐ
Tim gà
GIÁ : 173.000 VNĐ
Ức gà file có da
GIÁ : 84.000 VNĐ
Ức gà file ko da
GIÁ : 91.000 VNĐ
Ức gà nguyên (Có da)
GIÁ : 80.000 VNĐ
Xương gà
GIÁ : 57.000 VNĐ