Các món canh

Trang

Canh chua cá quả 5
GIÁ : 1 VNĐ
Canh măng 5
GIÁ : 1 VNĐ
Canh ngao nấu dứa 5
GIÁ : 1 VNĐ
Sườn hầm củ quả1
GIÁ : 70.000 VNĐ
Canh sườn nấm1
GIÁ : 58.000 VNĐ
Canh sườn nấu chua 3
GIÁ : 51.000 VNĐ
Canh rau ngót thịt băm2
GIÁ : 42.000 VNĐ
Canh sườn ngó sen2
GIÁ : 73.000 VNĐ
Canh rau ngót thịt gà 3
GIÁ : 51.000 VNĐ
Canh rau ngót tôm khô2
GIÁ : 47.000 VNĐ
Canh tôm rau tập tàng1
GIÁ : 51.000 VNĐ
Canh rong biển thịt thăn2
GIÁ : 45.000 VNĐ
Canh trứng cà chua 3
GIÁ : 38.000 VNĐ
Canh trứng nấm kim châm3
GIÁ : 55.000 VNĐ
Canh rong biển thịt băm1
GIÁ : 45.000 VNĐ
Canh su hào thịt băm3
GIÁ : 27.000 VNĐ

Trang