Giò Chả - Xúc xích

Mọc viên sẵn
GIÁ : 147.000 VNĐ
Chả quế
GIÁ : 173.000 VNĐ
Chả nạc
GIÁ : 147.000 VNĐ
Giò nạc
GIÁ : 147.000 VNĐ
XX CP 250 g (Vealz )
GIÁ : 36.000 VNĐ
Chả cá nước ngọt
GIÁ : 147.000 VNĐ
XX CP 500 g (Vealz 10c)
GIÁ : 60.000 VNĐ
Chả Cốm
GIÁ : 173.000 VNĐ
XX Đức Việt 200g (Nhỏ)
GIÁ : 50.000 VNĐ
Chả mỡ
GIÁ : 147.000 VNĐ
Giò bò
GIÁ : 256.000 VNĐ
XX Đức Việt 200g (To)
GIÁ : 48.000 VNĐ
Giò Gà
GIÁ : 135.000 VNĐ
XX Đức Việt 500g (Nhỏ)
GIÁ : 101.000 VNĐ
XX Đức Việt 500g (To)
GIÁ : 107.000 VNĐ
Giò tai
GIÁ : 160.000 VNĐ
Giò xào
GIÁ : 205.000 VNĐ
Lạp xưởng Visan 200g
GIÁ : 57.000 VNĐ