Bột chế biến

Trang

Bột bánh cuốn 400g
GIÁ : 25.000 VNĐ
Bột bánh rán Ajinomoto 200g
GIÁ : 28.000 VNĐ
Bột gạo xay
GIÁ : 25.000 VNĐ
Bột bắp 1Kg
GIÁ : 46.000 VNĐ
Bột bắp 400G
GIÁ : 29.000 VNĐ
Bột Béo - 1Kg
GIÁ : 48.000 VNĐ
Bột đao Hồng Lê 1kg
GIÁ : 48.000 VNĐ
Bột mỳ Ngọc Lan 1kg
GIÁ : 25.000 VNĐ
Bột năng gói 400g
GIÁ : 15.000 VNĐ
Bột năng Tài ký 1kg
GIÁ : 36.000 VNĐ
Bột nếp Tài ký 400g
GIÁ : 28.000 VNĐ
Bột sắn dây MB (500g)
GIÁ : 81.000 VNĐ
Bột sư tử 300g
GIÁ : 63.000 VNĐ
Bột chiên giòn Miwon 100g
GIÁ : 7.500 VNĐ
Bột chiên giòn Tài Ký 1Kg
GIÁ : 50.000 VNĐ
Bột chiên xù Mywon 100g
GIÁ : 11.300 VNĐ

Trang