Bột chế biến

Trang

Bột bánh cuốn 400g
GIÁ : 25.600 VNĐ
Bột bánh rán Ajinomoto 200g
GIÁ : 28.000 VNĐ
Bột bắp 1Kg
GIÁ : 47.000 VNĐ
Bột gạo xay
GIÁ : 26.000 VNĐ
Bột bắp 400G
GIÁ : 29.000 VNĐ
Bột Béo - 1Kg
GIÁ : 49.000 VNĐ
Bột đao Hồng Lê 1kg
GIÁ : 49.000 VNĐ
Bột mỳ Ngọc Lan 1kg
GIÁ : 26.000 VNĐ
Bột năng gói 400g
GIÁ : 15.000 VNĐ
Bột năng Tài ký 1kg
GIÁ : 37.000 VNĐ
Bột nếp Tài ký 400g
GIÁ : 28.000 VNĐ
Bột sắn dây MB (500g)
GIÁ : 83.000 VNĐ
Bột sư tử 300g
GIÁ : 64.000 VNĐ
Bột chiên giòn Miwon 100g
GIÁ : 7.700 VNĐ
Bột chiên giòn Tài Ký 1Kg
GIÁ : 51.000 VNĐ
Bột chiên xù Mywon 100g
GIÁ : 11.500 VNĐ

Trang