Mỳ, bún, miến

Trang

Bánh đa cua 500g
GIÁ : 21.000 VNĐ
Phở tươi
GIÁ : 12.700 VNĐ
Bánh đa nem tròn 50g
GIÁ : 7.500 VNĐ
Bún rối
GIÁ : 12.700 VNĐ
Bánh đa nem vuông 50g
GIÁ : 3.800 VNĐ
Bún lá
GIÁ : 12.700 VNĐ
Bún khô 500g
GIÁ : 16.300 VNĐ
Bánh cuốn
GIÁ : 28.000 VNĐ
Hủ tiếu (500g)
GIÁ : 16.300 VNĐ
Phở cuốn
GIÁ : 12.700 VNĐ
Mì chũ ~ 500g
GIÁ : 24.000 VNĐ
Phở khô ~ 500g
GIÁ : 16.300 VNĐ
Mì Micoem 1Kg
GIÁ : 53.000 VNĐ
Mì tôm Hảo Hảo
GIÁ : 5.000 VNĐ
Mì Tôm Miliket
GIÁ : 1 VNĐ
Mì Tôm Omachi
GIÁ : 9.400 VNĐ
Miến Dong 500g
GIÁ : 41.000 VNĐ
Mỳ trứng Meizan 500g
GIÁ : 35.000 VNĐ
Mỳ trứng Safoco 500g
GIÁ : 40.000 VNĐ
Mỳ ý Barilla- Hộp 500g
GIÁ : 90.000 VNĐ

Trang