Mỳ, bún, miến

Trang

Bánh đa cua ~ 500g
GIÁ : 23.000 VNĐ
Phở tươi
GIÁ : 12.700 VNĐ
Bánh đa nem tròn 50g
GIÁ : 6.700 VNĐ
Bún rối
GIÁ : 12.700 VNĐ
Bánh đa nem vuông 50g
GIÁ : 4.000 VNĐ
Bún lá
GIÁ : 12.700 VNĐ
Bún khô ~ 500g
GIÁ : 17.300 VNĐ
Bánh cuốn
GIÁ : 33.000 VNĐ
Hủ tiếu (500g)
GIÁ : 18.600 VNĐ
Phở cuốn
GIÁ : 12.700 VNĐ
Mì chũ ~ 500g
GIÁ : 25.000 VNĐ
Phở khô ~ 500g
GIÁ : 17.300 VNĐ
Mì Micoem 1Kg
GIÁ : 52.000 VNĐ
Mì tôm Hảo Hảo
GIÁ : 4.400 VNĐ
Mì Tôm Miliket
GIÁ : 1 VNĐ
Mì Tôm Omachi
GIÁ : 9.600 VNĐ
Miến Dong 500g
GIÁ : 43.000 VNĐ
Mỳ trứng Meizan 500g
GIÁ : 32.500 VNĐ
Mỳ trứng Safoco 500g
GIÁ : 41.000 VNĐ
Mỳ ý Barilla- Hộp 500g
GIÁ : 80.000 VNĐ

Trang