Chính sách giao nhận

  • Hàng được đóng gói cẩn thận, chở bằng xe chuyên dụng đến địa điểm nhận hàng của Quý khách. Khách nhận hàng sau khi kiểm đếm sẽ ký vào 2 phiếu giao nhận hàng (Phiếu thanh toán), Khách hàng giữ 1 bản, Giao hàng giữ 1 bản để làm căn cứ thanh toán
  • Địa điểm giao hàng: Do khách hàng lựa chọn
  • Thời gian giao hàng: Từ 06h00 đến 11h00 hàng ngày
  • Phí giao hàng: Miễn phí trong nội thành Hà Nội
Chat với Shop