Thuỷ hải sản

Trang

Tôm lớp U40 - 50
GIÁ : 333.000 VNĐ
Cá trắm khúc (Size 3-4 Kg)
GIÁ : 104.000 VNĐ
Cá chép (1.2 kg- 2kg)
GIÁ : 71.000 VNĐ
Bạch tuộc
GIÁ : 1 VNĐ
Cá Basa tươi nguyên con
GIÁ : 71.000 VNĐ
Basa fillet 170 (20% băng)
GIÁ : 68.000 VNĐ
Cá chép (3kg/con)
GIÁ : 81.000 VNĐ
Basa khúc
GIÁ : 61.000 VNĐ
Cá Bống
GIÁ : 130.000 VNĐ
Cá Chép Size 3kg (Đã LS)
GIÁ : 84.000 VNĐ
Cá nục gai (tươi)
GIÁ : 1 VNĐ
Cá Chim trắng
GIÁ : 45.000 VNĐ
Cua thịt có dây > 700g
GIÁ : 438.000 VNĐ
Cá Hồi file 200g
GIÁ : 104.000 VNĐ
Ghẹ Xanh
GIÁ : 438.000 VNĐ
Cá Lăng đã làm sạch
GIÁ : 247.000 VNĐ

Trang