Rau gia vị

Trang

Ớt Sừng (ớt ngón tay)
GIÁ : 103.000 VNĐ
Hành tây tím
GIÁ : 1 VNĐ
Ớt chuông đỏ Đà Lạt
GIÁ : 64.000 VNĐ
Tỏi bóc vỏ (lai)
GIÁ : 72.000 VNĐ
Quả Quất
GIÁ : 60.000 VNĐ
Tỏi ta
GIÁ : 76.000 VNĐ
Hành khô ta
GIÁ : 67.000 VNĐ
Quả Sấu
GIÁ : 55.000 VNĐ
Quả Me
GIÁ : 48.000 VNĐ
Quả dọc
GIÁ : 37.000 VNĐ
Khế chua
GIÁ : 48.000 VNĐ
Củ riềng (Xay)
GIÁ : 25.000 VNĐ
Củ Riềng
GIÁ : 31.000 VNĐ
Củ Nghệ
GIÁ : 38.000 VNĐ
Củ Gừng
GIÁ : 54.000 VNĐ
Củ sả
GIÁ : 23.000 VNĐ
Chanh quả
GIÁ : 62.000 VNĐ
Tỏi tây
GIÁ : 50.000 VNĐ
Ớt cay (tiêu)
GIÁ : 83.000 VNĐ
Lá móc mật
GIÁ : 48.000 VNĐ

Trang