Hành lang pháp lý

– Hệ thống nhà xưởng: Chúng tôi đang vận hành hệ thống nhà xưởng gần 1000 m2 tại 87 Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội) gồm: 2 kho cấp đông, 1 kho mát, 2 phòng sơ chế thịt, 1 phòng sơ chế đóng gói rau, 1 phòng sơ chế và đóng gói Thủy hải sản, 1 phòng chia hàng, tất cả đều đạt chuẩn ATVSTP (Có chứng nhận và giám sát của cơ quan chức năng TP Hà Nội)
– Hợp đồng đầu vào: 100% các sản phẩm của chúng tôi đều có hợp đồng đầu vào với các đơn vị sản xuất và phân phối thực phẩm lớn, uy tín và lâu năm trên thị trường Việt Nam, có đầy đủ hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra
– Hệ thống nhân sự: Tất cả nhân sự của Công ty đều có kiến thức về ATVSTP, được khám sức khỏe định kỳ thường xuyên

Chat với Shop