Thuỷ hải sản

Trang

Mực Ống (200-250g/con)
GIÁ : 250.000 VNĐ
Ngao Hoa
GIÁ : 26.000 VNĐ
Cá quả (1kg -1.5kg)
GIÁ : 117.000 VNĐ
Cá ngừ file XK Japan L1
GIÁ : 176.000 VNĐ
Cá Quả Size 1.5kg (Đã LS)
GIÁ : 130.000 VNĐ
Ngao trắng
GIÁ : 23.000 VNĐ
Cá nục (IQF) túi 500g
GIÁ : 27.000 VNĐ
Sò huyết
GIÁ : 110.000 VNĐ
Cá rô phi (1-1.5 kg)
GIÁ : 58.000 VNĐ
Thịt Cá Basa tươi file
GIÁ : 123.000 VNĐ
Cá rô phi (500-700g)
GIÁ : 52.000 VNĐ
Tôm Sú L1 (25-30 con)
GIÁ : 474.000 VNĐ
Cá trắm (Size 3-4 kg/con)
GIÁ : 78.000 VNĐ

Trang