Thuỷ hải sản

Trang

Cá trắm khúc (Size >5kg/con)
GIÁ : 117.000 VNĐ
Cá thu 1 nắng 500g
GIÁ : 1 VNĐ
Cá trắm Size > 5kg
GIÁ : 91.000 VNĐ
Cá thu cắt khúc 500g
GIÁ : 162.000 VNĐ
Cá trôi (Size 1-1.5 kg/con)
GIÁ : 52.000 VNĐ
Cua đồng nguyên con
GIÁ : 143.000 VNĐ
Ếch đồng làm sạch hộ
GIÁ : 125.000 VNĐ
Hàu sữa
GIÁ : 1 VNĐ
Mực trứng
GIÁ : 1 VNĐ
Hến
GIÁ : 20.000 VNĐ
Lươn nguyên con
GIÁ : 247.000 VNĐ
Ốc Mít
GIÁ : 130.000 VNĐ

Trang