Thịt đùi gà tháo khớp

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bắp giò nguyên xương
GIÁ : 85.000 VNĐ
Giò xào
GIÁ : 205.000 VNĐ
 Chim bồ câu
GIÁ : 119.000 VNĐ
Gà ác
GIÁ : 42.000 VNĐ
Cánh gà giữa
GIÁ : 93.000 VNĐ
Má đùi gà
GIÁ : 84.000 VNĐ
Nạc vai
GIÁ : 132.000 VNĐ
Thịt nọng
GIÁ : 180.000 VNĐ
Chả cốm
GIÁ : 173.000 VNĐ