Chim bồ câu (LS)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Thịt ba chỉ bê
GIÁ : 205.000 VNĐ
Mông bê
GIÁ : 247.000 VNĐ
Bắp giò nguyên xương
GIÁ : 85.000 VNĐ
Giò xào
GIÁ : 160.000 VNĐ
Gà ác
GIÁ : 59.000 VNĐ
Cánh gà giữa
GIÁ : 171.000 VNĐ
Má đùi gà
GIÁ : 92.000 VNĐ
Nạc vai
GIÁ : 138.000 VNĐ
Má đùi gà
GIÁ : 104.000 VNĐ
Thịt má đùi gà tháo khớp
GIÁ : 101.000 VNĐ