Rau ăn củ, quả

Trang

Đậu đũa
GIÁ : 45.000 VNĐ
Đậu quả Hà Lan tươi
GIÁ : 129.000 VNĐ
Đậu trạch
GIÁ : 37.000 VNĐ
Dọc mùng
GIÁ : 37.000 VNĐ
Dưa chuột
GIÁ : 23.000 VNĐ
Dừa cùi
GIÁ : 69.000 VNĐ
Dứa xanh
GIÁ : 17.000 VNĐ
Hành tây
GIÁ : 23.000 VNĐ
Khoai lang nhật
GIÁ : 37.000 VNĐ
Khoai lang thường
GIÁ : 29.000 VNĐ
Khoai môn tím
GIÁ : 44.000 VNĐ
Khoai môn trắng
GIÁ : 51.000 VNĐ
Khoai sọ
GIÁ : 41.000 VNĐ
Khoai tây
GIÁ : 25.000 VNĐ
Khoai tây gọt vỏ
GIÁ : 32.000 VNĐ
Mướp đắng
GIÁ : 46.000 VNĐ
Mướp hương
GIÁ : 43.000 VNĐ
Ngô bao tử
GIÁ : 125.000 VNĐ
Ngô nếp (Bắp)
GIÁ : 9.700 VNĐ

Trang